De chat is een belangrijk onderdeel voor de communicatie met mijn kijkers tijdens de livestreams op mijn YouTube kanaal. Om dit in goede banen te leiden zijn er een aantal regels:

 • Wees vriendelijk voor elkaar.
 • Als ik seksisme, racisme, homofobie, trollen of algemene ruzie zie, word je waarschijnlijk verbannen.
 • Geen politieke uitingen in de chat.
 • Vraag me niet om een ander spel te spelen. Dat is onbeleefd tegen mij en ook tegen alle andere kijkers die misschien niet jouw persoonlijke voorkeuren delen.
 • We communiceren alleen in het Algemeen Beschaafd Nederlands of Engels (dus geen straattaal).
 • Het plaatsen van links is niet toegestaan
 • Reclame maken voor je eigen YouTube kanaal zonder toestemming van mij is niet toegestaan.
 • Vraag niet om moderator te mogen worden.
 • De moderators zijn god. Ik zal hun beslissingen altijd steunen. Verdorie, ik denk meestal dat ze veeeeeel te aardig zijn, dus als ze je verbannen, ben ik er 100% zeker van dat je het verdient.
 • Maar maar maar … vrijheid van meningsuiting?!?

Deze lijst is niet uitputtend en kan indien nodig aangepast worden.


The chat is an important part of communicating with my viewers during the live streams on my YouTube channel. There are a number of rules to ensure that this runs smoothly:

 • Be kind to each other.
 • If I see sexism, racism, homophobia, trolling or general arguing, you’ll probably be banned.
 • No political statements in the chat.
 • Don’t ask me to play another game. That’s rude to me and also to all other viewers who may not share your personal preferences.
 • We only communicate in Dutch or English.
 • Posting links is not allowed
 • Advertising your own YouTube channel without my permission is not allowed.
 • Do not ask to become a moderator.
 • The moderators are god. I will always support their decisions. Hell, I usually think they’re waaaaaay too nice, so if they ban you, I’m 100% sure you deserve it.
 • But but… freedom of speech?!?

This list is not exhaustive and can be modified if necessary.